ทนายความจังหวัดสกลนคร

ทนายความจังหวัดสกลนคร

เปิดหน้าต่อไป

เบอร์ติดต่อสถานที่สำคัญในจังหวัดสกลนคร

ศาลจังหวัดสกลนคร

ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน

สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน

สถานีตำรวจในจังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร
สภ.เมืองสกลนคร

ที่อยู่        75 ถ.ใจผาสุก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์         042716409

เบอร์โทรสาร           042716409

สภ.กุดบาก

ที่อยู่        266 ม.1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180

เบอร์โทรศัพท์         042784116

เบอร์โทรสาร           042784116

สภ.กุสุมาลย์

ที่อยู่        496 ม.1 ถ.นิตโย ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47180

เบอร์โทรศัพท์         042769080

เบอร์โทรสาร           042769080

สภ.ขมิ้น

ที่อยู่        420 ม.13 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร 47220

เบอร์โทรศัพท์         042746319

เบอร์โทรสาร           042746319

สภ.คำตากล้า

ที่อยู่        48 ม.5 ถ.พังโคน ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250

เบอร์โทรศัพท์         042796004

เบอร์โทรสาร           042796004

สภ.คำบ่อ

ที่อยู่        250 ม.6 บ.คำบิด ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150

เบอร์โทรศัพท์         042774111

เบอร์โทรสาร           042774111

สภ.โคกศรีสุพรรณ

ที่อยู่        510 ม.2 ถ.สกลนคร-นาแก ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280

เบอร์โทรศัพท์         042766092

เบอร์โทรสาร           042766092

สภ.โคกสี

ที่อยู่        ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

เบอร์โทรศัพท์         042776057

เบอร์โทรสาร           042776057

สภ.เจริญศิลป์

ที่อยู่        340 ม.2 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290

เบอร์โทรศัพท์         042709204

เบอร์โทรสาร           042709204

สภ.ดงมะไฟ

ที่อยู่        ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์         042981231

เบอร์โทรสาร           042981231

สภ.ตาดโตน

ที่อยู่        43 ม.4 บ.นาคำ ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์         042713475

เบอร์โทรสาร           042713475

สภ.เต่างอย

ที่อยู่        ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260

เบอร์โทรศัพท์         042761061

เบอร์โทรสาร           042761079

สภ.นาใน

ที่อยู่        179 ม.2 บ.หนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

เบอร์โทรศัพท์         042704844

เบอร์โทรสาร           042704844

สภ.นิคมน้ำอูน

ที่อยู่        67 ม.5 บ.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270

เบอร์โทรศัพท์         042789122

เบอร์โทรสาร           042789122

สภ.บ้านม่วง

ที่อยู่        131 ม.2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140

เบอร์โทรศัพท์         042794320

เบอร์โทรสาร           042794320

สภ.พรรณานิคม

ที่อยู่        ต.พรรณนา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47160

เบอร์โทรศัพท์         042779232

เบอร์โทรสาร           042779233

สภ.พังโคน

ที่อยู่        177 ม.9 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

เบอร์โทรศัพท์         042771111

เบอร์โทรสาร           042771111

สภ.โพนงาม

ที่อยู่        125 ม.11 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170

เบอร์โทรศัพท์         042168104

เบอร์โทรสาร           042168104

สภ.โพนนาแก้ว

ที่อยู่        136 ถ.นาแก้ว-ดงน้อย ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230

เบอร์โทรศัพท์         042707020

เบอร์โทรสาร           042707020

สภ.โพนแพง

ที่อยู่        2094 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170

เบอร์โทรศัพท์         042981272

เบอร์โทรสาร           042981272

สภ.ภูพาน

ที่อยู่        259 ม. 15 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180

เบอร์โทรศัพท์         042708131

เบอร์โทรสาร           042708131

สภ.วานรนิวาส

ที่อยู่        76 ม.5 ต.บ้านติ้ว ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เบอร์โทรศัพท์         042791134

เบอร์โทรสาร           042791134

สภ.วาริชภูมิ

ที่อยู่        111/1 ม.1 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150

เบอร์โทรศัพท์         042781186

เบอร์โทรสาร           042781186

สภ.แวง

ที่อยู่        5237 ม.10 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240

เบอร์โทรศัพท์         042729123

เบอร์โทรสาร           042729123

สภ.ศรีวิชัย

ที่อยู่        31 ม.16 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เบอร์โทรศัพท์         042167087

เบอร์โทรสาร           042167087

สภ.สร้างค้อ

ที่อยู่        217 ม. 1 ถ.สกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180

เบอร์โทรศัพท์         042163563

เบอร์โทรสาร           042163563

สภ.สว่าง

ที่อยู่        ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

เบอร์โทรศัพท์         042973068

เบอร์โทรสาร           042973014

สภ.สว่างแดนดิน

ที่อยู่        318 ม.11 ถ.อุดมธรรมภักดี ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

เบอร์โทรศัพท์         042721605

เบอร์โทรสาร           042721416

สภ.ส่องดาว

ที่อยู่        8 ม.9 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190

เบอร์โทรศัพท์         042786126

เบอร์โทรสาร           042786091

สภ.หนองสนม

ที่อยู่        ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

เบอร์โทรศัพท์         042704947

เบอร์โทรสาร           042704947

สภ.อากาศอำนวย

ที่อยู่        114 ม.14 ถ.ไทยพานิชย์ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170

เบอร์โทรศัพท์         042799078

เบอร์โทรสาร           042799078

เรือนจำในจังหวัดสกลนคร

สำนักงานบังคับคดีในจังหวัดสกลนคร

สำนักงานที่ดินในจังหวัดสกลนคร

ธนาคารในจังหวัดสกลนคร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร

ที่ว่าการอำเภอในจังหวัดสกลนคร

X