ทนายความจังหวัดสกลนคร

ทนายความจังหวัดสกลนคร

เปิดหน้าต่อไป

รู้กฎหมาย รู้จักทนาย ไม่เสียเปรียบ

รู้กฎหมาย รู้จักทนาย ไม่เสียเปรียบ

  1. เงินฝากในบัญชีธนาคารหายธนาคารต้องรับผิดชอบหรือไม่
  2. เจ้าหนี้ธุรกิจซื้อขายทำอย่างไร เมื่อลูกหนี้ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย
  3. ผู้เช่า ต้องทำสัญญาเช่าอย่างไร ไม่เสียเปรียบ
  4. เล่นแชร์ ท้าวแชร์ ลูกแชร์ ต้องอ่าน
  5. ปรึกษาทนายความอย่างไรให้ได้ผลดี
  6. เจ้าหนี้ดอกเบี้ยโหด ลูกหนี้ควรทำอย่างไร
  7. ผู้ให้เช่าทำอย่างกับผู้เช่าที่ไม่มี ไม่จ่าย ไม่ออกจากห้องเช่ามิถุนายน 2566

1. เงินฝากในบัญชีธนาคารหายธนาคารต้องรับผิดชอบหรือไม่

     "เงิน" ซื้อทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้ แต่เงินก็มีส่วนจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน และทุกคนมีสิทธิที่จะปกป้องทรัพย์สินหรือเงินของตัวเอง ดังนั้น การฝากเงินไว้กับธนาคารจึงเป็นหนทางที่หลายคนเชื่อมั่นว เงินจะปลอดภัยมากที่สุด แต่อยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่า เงินในบัญชีหายไป ใครจะรับผิดชอบหรือใครเป็นผู้เสียหาย 

     ทั้งนี้ การฝากเงินกับธนาคารถือได้ว่าเป็นเรื่องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 657 ที่ระบุว่าการฝากทรัพย์นั้น คือสัญญา ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ‘ผู้ฝาก’ ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ‘ผู้รับฝาก’ และผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตน แล้วจะคืนให้ 

     ดังนั้น การฝากเงินจึงเป็นสัญญาเฉพาะระหว่างธนาคารกับลูกค้า และเมื่อเงินในบัญชีหายไปด้วยสาเหตุต่างๆ เช่นมีการปลอมลายมือชื่อไปถอนเงิน หรือแอบถอนเงินจากบัญชีโดยที่เจ้าของบัญชีไม่รู้เรื่อง หรือพนักงานของธนาคารแอบถอนเงินไป ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจะต้องรับผิดต่อเจ้าของบัญชีตามสัญญาฝากทรัพย์ ซึ่งผู้เสียหาย คือ ธนาคารที่ถูกทำละเมิดจากบุคคลเหล่านั้นทั้งทางแพ่งและอาญา ดังนั้น เจ้าของบัญชีจะเอาผิดยักยอกกับธนาคารไม่ได้เพราะธนาคารเองไม่มีเจตนา แต่ธนาคารย่อมรับผิดต่อเจ้าของบัญชีตามสัญญาฝากเงิน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่2542/2549 และ 6708/2537)

     โดยสรุปคือ หากฝากเงินกับธนาคารแล้วเงินในบัญชีหาย ธนาคารเป็นผู้เสียหายโดยตรง และธนาคารต้องรับผิดชอบคืนเงินตามสัญญาฝากเงิน


มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445  ปรึกษาหรือค้นหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้   www.ทนายสู้คดี.com   


……………………………………………………..


2. เจ้าหนี้ธุรกิจซื้อขายทำอย่างไร เมื่อลูกหนี้ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย 

การทำธุรกิจนอกจากจะต้องต่อสู้คู่แข่งทางการค้าแล้ว คุณยังต้องมาปวดหัวกับคู่ค้าของคุณฟที่ไม่ยอมชำระหนี้ทางการค้าตรงเวลา โทรไปทวงก็แจ้งว่านายติดประชุม ไม่รับสาย หนักๆเข้าแจ้งกลับมาว่า ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย อยากได้ไปฟ้องเอา และถ้าคู่ค้าเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โต มีเงื่อนไขการชำระหนี้ มากมายเช่น ถ้าจะค้าขายกับเจ้าสัวก็ต้องวางบิล 3-6 เดือน เก็บเช็ควันพุธก่อนเที่ยงเท่านั้น สารพัดเงื่อนไขค้าขายเงินสดดีที่สุดครับ ธุรกิจออนไลน์เขาถึงโตเร็วมาก เพราะเป็นธุรกิจเงินสด 

ทำอย่างนี้นะครับ ทำตรายางมาประทับลงใน ใบส่งสินค้า หรือใบวางบิล ระบุข้อความว่า

ลูกหนี้หรือผู้ซื้อได้รับสินค้าครบถ้วนแล้วลูกหนี้หรือผู้ซื้อยินยอมชำระดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ร้อยละ 3-5 ต่อเดือนลูกหนี้หรือผู้ซื้อยินยอมชำระค่าปรับร้อยละ 2 ต่อเดือนของหนี้ที่ค้างชำระลูกหนี้หรือผู้ซื้อยินยอมชำระค่าติดตามทวงถาม ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีๆละ 3-50,000 บาท (แล้วแต่ยอดหนี้)

ลงชื่อ …………………………ลูกหนี้/ตัวแทน/ผู้รับสินค้า

เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ต้องตามให้ปวดหัวครับ ส่งเรื่องให้ทนายความดำเนินการได้เลยครับ

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445  ปรึกค้นหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้  www.ทนายภูวงษ์.com 


  ……………………………………………………..


3. ผู้เช่า ทำสัญญาเช่า วางเงินมัดจำค่าเสียหาย ค่าเช่าล่วงหน้าตามเงื่อนไขครบถ้วน แต่พอถึงวันขอคืนเงิน ผู้ให้เช่าอ้างเหตุสารพัด เช่นต้องทำความสะอาด ต้องซ่อมแซม สารพัด ผู้เช่าต้องทำอย่างไร ไม่เสียเปรียบ

เมื่อเราไม่มีเงินซื้อ เรากู้ต้องเช่าเป็นธรรมดา แต่ผู้ให้เช่าบางรายก็ทำสัญญาแบบโหดมาก ยกตัวอย่างคุณไปเช่าห้องในสรรพสินค้า เงื่อนไขการเช่าคุณต้องเปิดร้านค้าของคุณทุกวัน คุณต้องวางเงินประกันความเสียหาย ต้องชำระภาษีโรงเรือน ต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้า และสารพัดเงื่อนไขที่เอาเปรียบผู้เช่า แต่สัญญาเช่าไม่เห็นมีเงื่อนไข ถ้าไม่มีลูกค้าเข้าห้าง ไม่เก็บเงินค่าเช่า ถ้าไม่มีลูกค้าเดินห้างน้อยกว่า 10,000 คน สัญญาเช่าเลิกกัน ผู้ให้เช่าคืนเงินที่เก็บไปทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยและค่าขาดประโยชน์ทางการค้า (สัญญาเช่าในฝันครับ) ความจริงแล้วไม่มีสัญญาอย่างนี้หรอกครับ อำนาจต่อรองของผู้เช่าแทบจะไม่มีเลยครับ เอาเป็นว่าอ่านสัญญาแล้วคุณไม่เสียเปรียบมาก พออยู่ได้ ทำธุรกิจมีกำไรก็พอ 

ทำสัญญาเช่าอย่างไร ผู้เช่าไม่เสียเปรียบ 

สัญญาเช่าปีต่อปีดีกว่าทุกๆ 3 ปี (ผู้ให้เช่าหนีการจดทะเทียบเช่ากับสำนักงานที่ดิน)สัญญาเช่าต้องกำหนดวันคืนเงินให้ชัดเจน เช่นเงินประกันความเสียหาย เงินค่าเช่าล่วงหน้า เงินอื่นๆ(ถ้ามี) ถ้าไม่คืนภายในกำหนด ผู้ให้เช่ายินยอมชำระค่าปรับร้อยละ 5-10 ต่อเดือน และดอกเบี้ยร้อยละ 5-10 ต่อเดือนจนกว่าจะคืนเงินผู้ให้เช่ายินยอมชำระค่าติดตามทวงถาม ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี จำนวน 3-50,000 บาท(เยอะไว้ได้ศาลตัดเอง)

แค่นี้น่าจะเพียงพอกับผู้ให้เช่าที่ชอบเอาเปรียบผู้เช่าครับ

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445  ปรึกษาหรือค้นหาข้อมูลสู้คดีได้ที่เวปไซต์นี้   www.ทนายภูวงษ์.com 

……………………………………………………..


4. เล่นแชร์ แล้วไม่ยอมแชร์ 

ท้าวแชร์หนี มี แต่ไม่อยากจ่าย ลูกแชร์ทำยังไงดี ในทางกลับกันลูกแชร์เปียแล้วหนี ท้าวแชร์ทำอะไรได้บ้าง

เมื่อท่านได้เข้ากลุ่มการเล่นแชร์แล้ว อาจมีข้อกังวลว่าแชร์อาจจะล่ม ซึ่งมีข้อแนะนำสำหรับการรับมือแชร์ล่ม ดังนี้

1) ท้าวแชร์ไม่โกง ไม่หนี แต่มีเหตุอื่นๆ ทำให้แชร์ล่มทำให้การบริหารเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเล่นแชร์ กรณีนี้แก้ด้วยการฟ้องร้องบังคับทางแพ่งโดยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีทางแพ่งได้โดยสืบพยานบุคคล

2) ท้าวมีเจตนาโกงตั้งแต่แรก บอกว่าจะตั้งวงแชร์พอได้เงินแล้วนำเงินหลบหนีไป กรณีนี้สามารถแจ้งตำรวจเป็นคดีอาญาฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

3) ถ้าท้าวแชร์ไม่ได้ตั้งใจหลอกตั้งแต่แรก แต่ต่อมาภายหลังท้าวแชร์นำเงินกองกลางไปใช้แล้วหลบหนีไป กรณีนี้สามารถแจ้งความฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4) ถ้าลูกแชร์คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหลบหนี ท้าวแชร์ต้องรับผิดชอบโดยสำรองจ่ายไปก่อน แล้วท้าวแชร์ใช้สิทธิไปแจ้งความฐานยักยอกทรัพย์กับลูกแชร์นั้นๆ ได้ แต่กรณีนี้ลูกแชร์หนีท้าวแชร์จะปัดความรับผิดชอบไม่ได้

หมายเหตุอย่าให้เกิน 3 เดือนนะครับ เพราะคดียอมความกันได้จะหมดอายุความ

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445  ปรึกษาหรือค้นหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้   www.ทนายภูวงษ์.com   


…………………………………………………


พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ 2534 ระบุความหมายของแชร์ไว้ว่า หมายถึง การที่คนตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไปตกลงว่าจะส่งเงินเป็นงวดๆ ให้เจ้ามือแชร์ (ท้าวแชร์) เพื่อเป็นเงินกองกลาง แล้วบุคคลใด (ลูกวงแชร์) ประสงค์จะเอาเงินไปใช้ก็ต้องประมูลดอกกันหรือใช้วิธีการอื่นแทนการประมูลก็ได้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว ห้ามท้าวแชร์ทำอะไรบ้างนั้น 


เป็นท้าวแชร์ต้องรู้อะไรบ้าง

รู้หรือไม่ว่า พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ 2534 (มาตรา 6) ห้ามท้าวแชร์กระทำการดังนี้ 

1) ห้ามท้าวแชร์จัดเล่นแชร์เกิน 3 วง

2) ห้ามมีเงินกองกลางต่อครั้งรวมกันทุกวงเกิน 300,000 บาท

3) ห้ามมีสมาชิกวงแชร์ทุกวงรวมกันเกิน 30 คน

และ หากท้าวแชร์ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามมาตรา 6 จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว


มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445  ปรึกษาหรือค้นหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้  www.ทนายภูวงษ์.com 

  ……………………………………………………


5. ปรึกษาทนายความ อย่างไรให้ได้ผลดีที่สุด

คำว่าที่ปรึกษา มีตำแหน่ง หน้าที่ที่สำคัญ คือต้องให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมา ไม่เหมือนที่ปรึกษานักการเมือง สวย รวยมีตางค์ ก็ขอเป็นที่ปรึกษานักการเมืองได้ เอาเป็นว่าผมเป็นนักกฎหมาย และเป็นทนายความ ไม่มีตำแหน่ง มีแต่หน้าที่ๆผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ดำเนินการแทนครับ ถ้าคุณต้องการปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ (ฟรี) สภาทนายความได้จัดให้มีทนายอาสา รอให้คำปรึกษาคุณอยู่ที่ศาลใกล้บ้านคุณ คุณสามารถเดินทางไปขอรับคำปรึกษาได้ในเวลาราชการ (เราไปอาศัยศาลอยู่) แต่ถ้าเป็นคดีอาญาที่คุณถูกฟ้อง คุณสามารถขอให้ศาลแต่งตั้งทนายขอแรงให้คุณได้ไม่ต้องเสียตางค์ (เป็นเงินหลวง) ทนายฟรีทั้ง 2 คน จำกัดเวลาที่จะไปขอรับคำปรึกษาและคุณต้องเป็นคดีก่อนถึงจะมีทนายฟรี 

แต่ถ้าคุณจะขอรับคำปรึกษาจากทนายความ กรณีที่เป็นคดี หรือเป็นทุกข์กับปัญหานี้มากๆ ให้คุณโทรหาทนายใกล้บ้าน 089 226 8899 โทรมาเบอร์นี้แล้ว คอลเซ็นเตอร์จะสอบถามคุณว่า คุณอยู่จังหวัดใหน ต้องการปรึกษาทนายเรื่องอะไร คอลเซ็นเตอร์จะส่งเรื่องที่คุณจะขอรับคำปรึกษาและเบอร์มือถือคุณให้ทนายที่อยู่ใกล้คุณ โทรหาคุณเพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นหรือกำหนดวันนัดเข้ามาพบทนายความ แบบจ่ายเงิน การขอรับคำปรึกษาจากทนายความ ถ้าจะให้ได้ผลดี คุณต้องจ่ายค่าที่ปรึกษานะครับ 1-5,000 บาทต่อชั่วโมง แล้วแต่ประสบการณ์ของทนายแต่ละคน ขอคำแนะนำ ขอเอกสารสำเนาคดีความที่ทนายเคยทำมาแล้ว ขอคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับคดีของคุณในฐานะที่คุณจ่ายค่าที่ปรึกษาแล้ว ลองปรึกษาทนายแบบนี้ 2-3 คนนะครับก่อนตัดสินใจว่าจ้างแบบไม่จ่ายเงิน การขอรับคำปรึกษาแบบไม่เสียเงินมีครับ ค้นหาใน google คำว่า ทนายฟรี ปรึกษาทนายฟรี(พิมพ์คำว่าฟรีต่อท้าย) แต่ก็ให้คำปรึกษาแบบขอผ่านไปที ถ้าตกลงจ้างถึงจะให้คำปรึกษาที่ดี 

หมายเหตุ 

        ก. ขอดูใบอนุญาตให้เป็นทนาย ปีใหน

        ข. ขอดูสำนวนคดีที่เคยมีประสบการณ์

        ค. ควรเลือกทนายที่อยู่ใกล้คุณ ในจังหวัดที่คุณอยู่ หรือทนายใกล้ศาลที่คุณมีคดีอยู่ จะได้ประหยัดครับ

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445  ปรึกษาหรือค้นหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้   www.ทนายภูวงษ์.com 


  ……………………………………………………..


6. เจ้าหนี้ดอกเบี้ยโหด ลูกหนี้ควรทำอย่างไร

แม้กฎหมายจะกำหนดไว้ชัดเจนว่า การกู้ยืมเงิน เรียกดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี แต่เท่าที่ผมทำอาชีพทนายความมาตั้งแต่ปี 2531 ถึงปัจจุบันก็ยังไม่เห็นเจ้าหนี้คนใหนเรียกเก็บตามกฎหมายครับ เรียกเกินที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะกู้แบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ก็เกินทั้งนั้นครับ นอกจากจะดอกเบี้ยโหดแล้ว การทวงหนี้ก็โหดอีกด้วย แถมยังประจานที่เฟสบุ๊คอีกด้วย ทางแก้เผ็ดเจ้าหนี้กลุ่มนี้นะครับ

ไปแจ้งความดำเนินคดี เรียกดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนด ทวงหนี้ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา(ดำเนินคดีเท่านั้นนะครับ) เอาภาพถ่ายหลักฐานต่างๆไปให้ตำรวจด้วยเอาใบแจ้งความไปแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม ถ้าตำรวจไม่ทำงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมไม่ทำงาน หรือทำงานช้า เอาเรื่องมาให้ทนายดำเนินคดีได้เลยครับ

แค่นี้แก๊งค์หมวกกันน็อค หรือเจ้าหนี้เหล่านี้คงหายไปจากสังคมครับ

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445  ปรึกษาหรือค้นหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้   www.ทนายภูวงษ์.com   

……………………………………………………..

7. ผู้ให้เช่า ทำสัญญาเช่าอย่างไร ไม่เสียเปรียบผู้เช่า

ผู้เช่าบางรายก็ร้ายเอาเรื่องครับ แต่ถ้าคิดเป็นร้อยละระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าแล้ว ผู้ให้เช่าน่าจะร้ายกว่าครับ เพราะอำนาจต่อรองของผู้เช่าไม่มี หรือมีน้อย แต่ถ้าผมเป็นทนายผู้เช่าผมก็มีวิธีแก้เผ็ดผู้ให้เช่าหน้าเลือดได้ เอาเป็นว่าผมไม่แนะนำผู้ให้เช่าในโพสต์นี้นะครับ เดี๋ยวจะเอาไปเขียนในสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้เช่า ถ้าคุณเป็นผู้ให้เช่า จะทำทำสัญญาเช่าอย่างไรไม่เสียเปรียบ ให้ปรึกษาส่วนตัวผมดีกว่านะครับ ไลน์ส่วนตัวผม 0994644445 

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445  ปรึกษาหรือค้นหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้   www.ทนายภูวงษ์.com   ……………………………………………………..
X