ทนายความจังหวัดสกลนคร

ทนายความจังหวัดสกลนคร

เปิดหน้าต่อไป

เบอร์โทรศัพท์ศาลและตรวจสอบวันนัดศาล

คุณสามารถตรวจสอบวันนัดพิจารณาคดีของท่านได้ที่นี้ 

  • เลือกชื่อศาลยุติธรรม
  • เลือกประเภท คดีดำ คดีแดง
  • เลือกประเภทคดี เลขคดี ปี พ.ศ.
  • กด ค้นหาข้อมูลคดี 

ศาลจังหวัดทั่วประเทศไทย

1. ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี โทรศัพท์ 065-514-7269, 065 514 7269, 065 514 7269 

2. ศาลจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075 622 945, 080 051 3885, 080 051 3885

3. ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โทรศัพท์ 045-810725 ต่อ 208                          

4. ศาลจังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 065 525 2773 

5. ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043 815687 ต่อ 133                          

6. ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055 705 114, kppc1234

7. ศาลจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043 236 603-4, 086 647 8718, 086 647 8718

8. ศาลจังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 039 323 168, 065 514 7709, 065 514 7709

9. ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038 814 356, 038 511 039, 065 514 7712    

10. ศาลจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038 274 075-6 

11. ศาลจังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 056 411 211 ต่อ 146                         

12. ศาลจังหวัดชัยบาดาล โทรศัพท์ 065 729 2633 ต่อ 2021

13. ศาลจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044 816 619                       

14. ศาลจังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077 529 941                       

15. ศาลจังหวัดชุมแพ โทรศัพท์ 065 726 0924 

16. ศาลจังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 218 052, 065 524 1872, 065 524 187

17. ศาลจังหวัดตราด โทรศัพท์ 039 525 047-8, 061 565 8951, 061 565 8951

18. ศาลจังหวัดตลิ่งชัน (ปิดให้บริการ แยกศาลเป็นศาลอาญา และศาลแพ่งแล้ว)

19. ศาลจังหวัดตะกั่วป่า โทรศัพท์ 076 421 659, 090 247 4062, 090 247 4062

20. ศาลจังหวัดตาก โทรศัพท์ 055 572 075 - 9                 

21. ศาลจังหวัดทองผาภูมิ โทรศัพท์ 034 599 112 ต่อ 120                         

22. ศาลจังหวัดทุ่งสง โทรศัพท์ 075 411 774                       

23. ศาลจังหวัดธัญบุรี โทรศัพท์ 025 775 489, 065 729 2794, 065 729 2794

24. ศาลจังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 037 313 641, 065 614 8420, 065 614 8420

25. ศาลจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034 240 300 

26. ศาลจังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042 511 200-214, 065 726 1979, 065 726 1979

27. ศาลจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044 248 919, 065 517 8846, 085 547 7180  

28. ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075 356 498

29. ศาลจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056 370 528-30, 065 982 2098, 065 982 2098

30. ศาลจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02 588 4365, 065 729 2830, 065 729 2830

31. ศาลจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073 532 038 

32. ศาลจังหวัดนางรอง โทรศัพท์ 083 715 0693, 083 715 0693, 083 715 0693

33. ศาลจังหวัดนาทวี โทรศัพท์ 074-290 526-7, 099 359 9248, 099 359 924

34.ศาลจังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054 718 792, 083 715 1302, 083 715 1302

35.ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) โทรศัพท์ 054 791 629, 065 727 7341

36.ศาลจังหวัดบัวใหญ่ โทรศัพท์ 044 461 631, 065 517 4047, 065 517 4047

37.ศาลจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 065 726 3423, 065 726 3423, 065 726 3423

38.ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044 613 977, 065 517 2488

39.ศาลจังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02 593 3666, 02 581 6303 ต่อ 102       

40.ศาลจังหวัดประจวบฯ โทรศัพท์ 065 526 0328                     

41.ศาลจังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 065 514 8450, 065 514 8450

42.ศาลจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073 450 399, 073 450 389, 073 450 389

43.ศาลจังหวัดปากพนัง โทรศัพท์ 075 517188 ต่อ 103, 080 051 8138 

44.ศาลจังหวัดฝาง โทรศัพท์ 053 451 151 

45.ศาลจังหวัดอยุธยา โทรศัพท์ 065 729 2847, 065 729 2847

46.ศาลจังหวัดพระโขนง (ปิด แยกศาลเป็นศาลอาญา และศาลแพ่งแล้ว)     

47.ศาลจังหวัดพล โทรศัพท์ 043 414 990, 065 726 5502, 065 726 5502

48.ศาลจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054 431 011, 065 724 4631   

49.ศาลจังหวัดพังงา โทรศัพท์ 076 410 685                       

50.ศาลจังหวัดพัทยา www.ptyc.coj.go.th/                                          

51.ศาลจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 065 524 2098, 065 524 2098, 065 524 2098

52.ศาลจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 065 982 2102, Phcc19, Phcc19

53.ศาลจังหวัดพิมาย 044 481 334 ต่อ 131, 065 517 5886

54.ศาลจังหวัดพิษณุโลก 055 909 777 ต่อ 307, 065 982 2104 pslc9777

55.ศาลจังหวัดพิษณุโลก (สาขานครไทย) 055 363 230                    

56.ศาลจังหวัดภูเก็ต www.phkc.coj.go.th/                                        

57.ศาลจังหวัดภูเขียว 065 517 5004, 061 058 9377, 061 058 9377

58.ศาลจังหวัดมหาสารคาม 043 029 800-1                   

59.ศาลจังหวัดมหาสารคาม (สาขาพยัคฆภูมิพิสัย) โทรศัพท์ 043 790 755-58            

60.ศาลจังหวัดมีนบุรี (ปิดให้บริการ แยกศาลเป็นศาลอาญา และศาลแพ่งแล้ว)  

61.ศาลจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 065 728 4214, 065 728 4214

62.ศาลจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073 216 630, 080 047 8437, 080 047 8437

63.ศาลจังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 045 712 560 ต่อ 147-148

64.ศาลจังหวัดระนอง โทรศัพท์ 077 826 256, 065 527 7683, 065 527 7683

65.ศาลจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038 015 741                       

66.ศาลจังหวัดรัตนบุรี www.rtbc.coj.go.th/                                          

67.ศาลจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032 231 5719-25 

68.ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043 511 406                       

69.ศาลจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 097 919 5440, 097 919 5440, 097 919 5440

70.ศาลจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054 265 126-8 ต่อ 181                      

71.ศาลจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053 093 510

72.ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี โทรศัพท์ 056 029 770-5 

73.ศาลจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045 616 137

74.ศาลจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042 711 737, 098 535 7274

75.ศาลจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074 315 503, 065 946 0056, 065 946 0056

76.ศาลจังหวัดสตูล โทรศัพท์ 065 951 3900, 065 951 3900, 065 951 3900

77.ศาลจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 065 732 1064

78.ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034 714 737, 065 526 9736          

79.ศาลจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034 413 935-8 ต่อ 309

80.ศาลจังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 061 249 1751, 061 249 1751, 061 249 1751

81.ศาลจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037 425 391

82.ศาลจังหวัดสวรรคโลก โทรศัพท์ 055 641 727, 065 982 2130, 096 374 5462

83.ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน www.swdc.coj.go.th/                                        

84.ศาลจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036 507 240, 065 732 1065, 065 732 1065

85.ศาลจังหวัดสีคิ้ว โทรศัพท์ 065 519 4212

86.ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) 044 315 110, 081 110 3501     

87.ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 065 527 0954, 065 527 0954, 065 527 0954

88.ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077 281 190

89.ศาลจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044 511 708, 064 585 9928, 064 585 9928

90.ศาลจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 055 651 725-29 ต่อ 6, 065 982 2136

91.ศาลจังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 042089737-41,0657281730, 0657281730          

92.ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042 315 844 ต่อ 6, 065 728 7278

93ศาลจังหวัดหลังสวน โทรศัพท์ 077 541 068, 077 541 108, 065 725 3023

94.ศาลจังหวัดหล่มสัก โทรศัพท์ 056 701 505, 065 982 2140             

95.ศาลจังหวัดหัวหิน โทรศัพท์ 032 652 625-30, 065 527 9549, 065 527 9549

96.ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 065 518 5769

97.ศาลจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 065 729 4903

98.ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055 049 820               

99.ศาลจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 056 511 089                 

100.ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 255 224 ต่อ 308, 062 601 3195

101.ศาลจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ 035 610 107, 065 732 1075, 097 008 1320, 097 008 1320

102.ศาลจังหวัดฮอด โทรศัพท์ 065 727 7463, 064 585 9932, 064 585 9932

103.ศาลจังหวัดเกาะสมุย โทรศัพท์ 077 913 700

103.ศาลจังหวัดเชียงคำ โทรศัพท์ 065 724 4098

105.ศาลจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053 719 461, 093 134 3886, 093 134 3886

106.ศาลจังหวัดเชียงราย (สาขาเวียงป่าเป้า) www.cric.coj.go.th

107.ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 112 500, 065 724 4593, 065 724 4593

108.ศาลจังหวัดเดชอุดม โทรศัพท์   083 715 1284

109.ศาลจังหวัดเทิง โทรศัพท์ 053 795 795, 080 043 3841, 080 043 3841

110.ศาลจังหวัดเบตง โทรศัพท์ 073 231 322, 080 043 5916, 080 043 5916

111.ศาลจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 065 526 3473

112.ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056 029 788-9   

113.ศาลจังหวัดเลย โทรศัพท์ 042 815 112                       

114.ศาลจังหวัดเวียงสระ โทรศัพท์ 077 366 777, 065 527 7748, 065 527 7748

115.ศาลจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054 522 570, 096 243 4467, 096 243 4467

116.ศาลจังหวัดแม่สอด โทรศัพท์ 055 531 232                       

117.ศาลจังหวัดแม่สะเรียง โทรศัพท์ 053 681 927                       

118.ศาลจังหวัดแม่ฮองสอน (ปาย) โทรศัพท์ 053 064 428, 065 727 7405, 063 668 0350

119.ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053 611 338 ต่อ 801, 802, 063 668 0350

120.ศาลจังหวัดไชยา โทรศัพท์ 077 435 579 

ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศไทย

                

121.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075 663 145

122.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 080 056 3894

123.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญฯ (ทองผาภูมิ) www.tppc.coj.go.th/

124.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043 816 615, 084 136 7437

125.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร  www.kppjc.coj.go.th/

126.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043 243 653, 097 186 1764

127.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี  www.ctbjc.coj.go.th/            

128.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038 981 776         

129.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038 397 872 

130.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 056 405 790

131.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044 812 412 

132.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร โทรศัพท์   077 507 967 

133.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  www.trnjc.coj.go.th/       

134.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด โทรศัพท์ 038 525 751

135.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก โทรศัพท์   055 515 207

136.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก(แม่สอด)  www.mesc.coj.go.th/  

137.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก www.nknjc.coj.go.th/            

138.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034 200 631        

139.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม www.nkpjc.coj.go.th/          

140.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044 952 2023      

141.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075 399 559

142.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ www.nkwjc.coj.go.th/              

143.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี www.ntbjc.coj.go.th/       

144.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส www.nrtjc.coj.go.th/ 

145.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054 772 231

146.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 042 492 102-3        

147.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044 602 467              

148.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02 577 6152-7 ต่อ 204

149.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบฯ โทรศัพท์ 032 600 807-11 ต่อ 203    

150.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037 211 241        

151.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073 337 933            

152.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอยุธยา โทรศัพท์ 035 346 800

153.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054 449 670             

154.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา โทรศัพท์ 076 460 507

155.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า) www.tkpc.coj.go.th/ 

156.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074 612 965 

157.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056 611 193

158.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก www.psljc.coj.go.th/           

159.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076 620 571        

160.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 080 042 8414      

161.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 042 620 833

162.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073 203 516 

163.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา(เบตง) www.btnc.coj.go.th/

164.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 045 711 476        

165.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง www.rnnjc.coj.go.th/    

166.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038 612 970, 080 053 7871    

167.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์   032 736 127              

168.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด www.riejc.coj.go.th/     

169.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี www.lbrjc.coj.go.th/      

170.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054 382 788-9

171.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน โทรศัพท์   053 562 758

172.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ www.sskjc.coj.go.th/

173.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042 718 975        

174.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074 315 547-8       

175.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074 724 305  

176.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02 707 6895

178.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034 716 318

179.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034 411 227     

180.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี www.srbjc.coj.go.th/ 

181.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037 247 192

182.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036 524 238, 097 919 5458

183.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035 525 621-2 ต่อ 227     

184.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี www.srtjc.coj.go.th/     

185.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ฯ (เกาะสมุย) www.smc.coj.go.th/

186.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044 511 755

187.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 055 610 597              

188.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย www.nnkjc.coj.go.th/ 

189.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042 313 083  

190.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045 523 108 

191.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042 342 368 

192.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055 411 627 

193.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 056 571 778, 080 560 62  

194.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 245 041

195.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ 035 672 994

196.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053 750 853

197.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 921 920 

198.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ (ฝาง) www.fngc.coj.go.th/ 

199.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 080 056 4839

200.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ www.pcbjc.coj.go.th/ 

201.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย โทรศัพท์ 042 814 720, 088 315 9579

202.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054 533 487 ต่อ 130, 080 043 9707

203.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053 613 865

ศาลแขวงทั่วประเทศไทย


204.ศาลแขวงกระบี่ โทรศัพท์ 075 663 820                            

205.ศาลแขวงขอนแก่น โทรศัพท์ 043 247 191 ต่อ 116,117

206.ศาลแขวงชลบุรี โทรศัพท์ 065 514 7054, 080 254 7242, 080 254 7242

207.ศาลแขวงดอนเมือง โทรศัพท์ 02 142 4802-17                        

208.ศาลแขวงดุสิต โทรศัพท์ 02 241 2654, 02 241 2659 ต่อ 301-2

209.ศาลแขวงตรัง โทรศัพท์ 075 290 515               

210.ศาลแขวงทุ่งสง โทรศัพท์ 075 773 358, 065 525 1379, 065 525 1379

211.ศาลแขวงธนบุรี โทรศัพท์ 02 416 0364                       

212.ศาลแขวงนครปฐม โทรศัพท์ 034 250 898-900, 065 523 0788

213.ศาลแขวงนครราชสีมา โทรศัพท์ 044 258 560 ต่อ306, 065 516 9858

214.ศาลแขวงนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 065 525 5107, 084 187 4148, 084 187 4148

215.ศาลแขวงนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056 881 666, 065 982 2085, 065 982 2085

216.ศาลแขวงนครไทย โทรศัพท์ 055 363230 ต่อ 211                    

217.ศาลแขวงนนทบุรี โทรศัพท์ 02 580 2266, 065 728 3412

218.ศาลแขวงบางบอน โทรศัพท์ 065 7283 503

219.ศาลแขวงปทุมวัน www.ptwmc.coj.go.th/                                      

220.ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย โทรศัพท์ 043 790 755-58, 065 725 1762, 065 725 1762

221.ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035 801 282, 065 728 394, 065 728 394

222.ศาลแขวงพระนครเหนือ โทรศัพท์ 02 142 6071, 021 426 077, 065 728 981  

223.ศาลแขวงพระนครใต้ โทรศัพท์ 098 407 2816                     

224.ศาลแขวงพัทยา โทรศัพท์ 065 514 7063, 065 514 7063

225.ศาลแขวงพิษณุโลก www.pslmc.coj.go.th/                                     

226.ศาลแขวงภูเก็ต โทรศัพท์ 076 217 323 pkc2912        

227.ศาลแขวงระยอง โทรศัพท์ 038 021 119, 065 514 7263

228.ศาลแขวงราชบุรี โทรศัพท์ 065 523 8829         

229.ศาลแขวงลพบุรี โทรศัพท์ 036 418 290 ต่อ 312, 086 378 1475

230.ศาลแขวงลำปาง โทรศัพท์ 054 224 900                       

231.ศาลแขวงสงขลา โทรศัพท์ 065 524 1870, 065 524 1870, 065 524 1870

232.ศาลแขวงสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02 707 7802, 065 729 1138

233.ศาลแขวงสระบุรี โทรศัพท์ 036 376 360, 065 729 2400, 063 017 1797

234.ศาลแขวงสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 065 525 0229, 084 017 3978, 084 017 3978

235.ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 065 526 2920

236.ศาลแขวงสุรินทร์ โทรศัพท์ 044 511 696                       

237.ศาลแขวงอุดรธานี โทรศัพท์ 042 249 740

238.ศาลแขวงอุบลราชธานี โทรศัพท์ 083 715 0041                     

239.ศาลแขวงเชียงดาว โทรศัพท์ 0657291653, 065 729 1653, 065 729 1653

240.ศาลแขวงเชียงราย โทรศัพท์ 053 719 760, 065 729 1662             

241.ศาลแขวงเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 521 918, 061 097 7725, 061 097 7725

242.ศาลแขวงเวียงป่าเป้า โทรศัพท์ 053 781 560